Χάνει αέρα το ελαστικό σας; Πατήσατε γυαλί ή καρφί; Χάλασε η βαλβίδα;

O τρόπος επισκευής ελαστικών γίνετε με τη χρήση εσωτερικού μπαλώματος. Δεν χρησιμοποιούμε επισκευή με κορδόνι καθώς δεν προτείνεται απο τους κατασκευαστές ελαστικών γιατί γίνεται εξωτερικά του ελαστικού χωρίς αυτό να βγαίνει από τον τροχό και για το λόγο αυτό δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί η οποιαδήποτε εσωτερική ζημιά ή η καταλληλότητα του ελαστικού για περαιτέρω χρήση.

Όλες οι ενέργειες επιδιόρθωσης γίνονται σύμφωνα με τα όρια και τις οδηγίες που έχει θέσει ο κατασκευαστής του ελαστικού.
Η διαδικασία επιδιόρθωσης περιλαμβάνει την απεγκατάσταση του ελαστικού, τον λεπτομερή έλεγχο για φθορές και τη χρήση ειδικών υλικών με συγκεκριμένες τεχνικές.

10 λεπτά